Poskytované právní služby

občanské právo

vymáhání pohledávek

insolvenční právo

rodinné právo

nemovitosti a bydlení

trestní právo

pracovní právo

obchodní právo

zdravotnické právo

správní právo