Ceny právních služeb

Základem pro určování odměny advokáta je vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb(advokátní tarif), pokud se tedy nedohodnu s klienty jinak, účtují se právní služby podle této vyhlášky.

V praxi je však daleko častější, že se s klienty dohodnu na jiném způsobu počítání ceny služeb, které jim poskytuji, v závislosti na konkrétní situaci a složitostí problému, se kterým přicházejí.

Můžeme se tedy dohodnout na následujících způsobech, jak bude cena počítána:

Případně můžeme výše uvedené způsoby výpočtu ceny kombinovat, abychom nalezli nejvhodnější řešení pro danou situaci.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.